Volgers

zaterdag 27 november 2010

CDA - biskop - Actueel - Nieuws

CDA - biskop - Actueel - Nieuws
Dit hoorde ik vanmorgen op de radio en zocht het meteen op. Volgens Jack Biskop sloeg dit niet op Geert Wilders. Maar het past wel erg goed.

maandag 22 november 2010

Bezuinigingen

Een internationale commissie brengt vandaag advies uit aan de Tweede Kamer over de edelherten, konikpaarden en Heckrunderen in de Oostvaardersplassen. Moet die bijgevoerd of afgeschoten worden, of moeten ze door gebrek aan voedsel kreperen.
Hoeveel kostbare tijd en geld wordt er weer over de balk gesmeten, om te reageren op de waan van de dag. Laten ze zich druk maken over de bio industrie. Daar leven heel wat meer dieren in kommervolle omstandigheden. maar daar hoor je niets over. Tenslotte gaat dat over de ECONOMIE die in de ogen van velen de enige en belangrijkste leidraad in ons land is.
O ja, en wat moet er nu met die dieren in de Oostvaardersplassen?
Mijn advies, op tijd afschieten en het vlees verdelen over de voedselbanken.

zaterdag 6 november 2010

Wees Verschillig

'Onverschilligheid is de ziekte van onze samenleving', hoorde ik Marcel van Dam zeggen op de radio. Ik kom net terug van de supermarkt. Naast de deur staat een getekende vrouw. Ik schat ze ergens in de vijftig, maar ze ziet eruit als een omaatje. In haar hand houd ze de daklozenkrant. Ze zal wel uit Roemeniƫ komen, net als haar voorgangster. De meeste mensen zien haar nog niet staan en lopen aan haar voorbij. 'Hebben ze zelf geen oma gekend?', vraag ik me af. Met afgeladen karren lopen ze naar de volle parkeerplaats. De inkopen voor een 'gezellig weekend' zijn weer gedaan. Een aantal van hen zal morgen in de kerk zitten. 'Wat gij aan de minsten der mijnen hebt gedaan, dat hebt gij aan mij gedaan', zullen ze horen. Of het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Maar ze horen het niet.

Eens was er een waar gedrang van mensen,

die de leer wilden vernemen,

welke de rabbi van Opta sprak.

"Doe geen moeite", riep hij hen toe,

"Wie horen moet, hoort ook wel uit de verte

en wie niet horen moet,

hoort ook niet van dichtbij".